Kaunis kieleni mun–My Beautiful Language

Kun kuuntelen lauluja omalla kielelläni, ihmettelen, kuinka vähän suomalaiset arvostavat kieltään ja kulttuuriaan, ja kumartavat  muualta maailmasta tulevalle massatuotannolle.

Monet nuoret laulajat ovat jo parin vuosikymmenen ajan venytelleet ja lyhennelleet suomen kieltä kuulostaakseen enemmän mannermaisilta. Onneksi viime vuosina on tullut myös nuoria, jotka lausuvat suomen kieltä niin kuin sitä kuuluukin. Otin esimerkkinä kaksi heistä.

Both videos have English Subtitles. Turn the ad off by clicking Ohita mainos -text.

Johanna Kurkela laulaa kappaleen Sun särkyä anna mä en (Music by Tomi Aholainen and Lyrics by Heikki Kerkelä). Laulu on Marmoritaivas –albumilta (2007).

Johanna Kurkela Marmoritaivas

Jenni Vartiainen esittää oman laulunsa Missä muruseni on (Music and Words Jenni Vartiainen). Laulu on Seili -albumilta (2010).

Jenni Vartiainen Seili

MORE ABOUT THE FINNISH LANGUAGE

Käydään pieninä–Let Us Be Tiny

Käydään pieninä

Käydään niin pieninä,
ettei satu olemassaolo,
rakastellaan ja rukoillaan,
että tästä hyvää syntyy.
© Yelling Rosa
23/10 –19


Music, words and recitation by Yelling Rosa

ZzLove006b7 sg

Let Us Be Tiny

Let us be so tiny
It doesn’t hurt to
Be around alive.
Let us make love
And let us pray
That we’ll give
Good birth.
© Yelling Rosa
23/10 –19

Joskus kieleni on raskas

Lähetin tämän runon vastauksena ystävälle, joka toivotti minulle tasaisempia aikoja. On kuitenkin niin, että niitä en voi saavuttaa, mutta voin myöntää rajallisuuteni ja se voi olla helpottavaa, kun en tavoittele enempää kuin mihin kohtuudella pystyn.

I sent this poem in response to you wishing me a smoother time. However, it is not possible to achieve them, but I can admit my limitations and it can be helpful when I do not strive for more than I can reasonably do.

Joskus kieleni on raskas

Kiitos vastauksestasi ja neuvoistasi.
Tasapaino on kuitenkin saavuttamattomissani.
Sellaista on maanis-depressiivisen ihmisen elämä.
Ehkä syömäni lääkkeet aiheuttavat unettomuutta,
ehkä vain alhainen melatoniinitaso.
Parasta vain myöntää rajallisuutensa
ja todeta, että joskus jopa oma
kieleni on minulle raskasta,
saati sitten vierailla
kielillä puhuminen.

Muiden kielien avulla halusin löytää
ajatuksilleni enemmän lukijoita,
mutta ei mietteitäni ymmärrä kuin
samassa veneessä olevat
ja niitä ei ole paljon,
vaikka puhuisin kaikilla
maailman kielillä.
Kaltaiseni häpeävät
ja tekevät kaikkensa
ollakseen kuin
muut.
© Yelling Rosa
21/10 –19

Only Those in the Same Boat

Thank you for your answer and for your advice.
However, the balance is out of my reach.
Such is the life of a manic-depressed person.
Maybe the medications I eat cause insomnia,
Just perhaps low levels of melatonin.
The best thing to do is to admit own limitations
and find that sometimes even my own
Tongue is too heavy to move.

With using foreign languages I wanted to find
More readers to my particular thoughts
But only those who are in the same boat
Understand my rhymes
And they are not many.
People like me are
Ashamed and do
Their best
To be like
Others
But I’m
Done.
© Yelling Rosa
21/10 –19

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii tekoja

In English after the Finnish article.

Seurasin televisiosta nuorten ihmisten ilmastonmuutoksen vastaisia mielenosoituksia nyt viikonloppuna Suomessa. Toimittajat haastattelivat muutamia heistä ja kävi ilmi, että heidän tietämyksensä oli vähäistä ja kaikki vastuu sysättiin päättäjille. Toisaalta jotkut toimittajista näyttivät olevan huvittuneita nuorten energiasta. Sitten oli vielä tämä ruotsalainen ympäristöaktivisti Greta Thunberg, joka piti tulisen puheen 23.9.19 Yhdistyneiden kansakuntien Ilmastotilaisuudessa. Hän syytteli siinä avoimesti aikuisia ihmisiä osin aiheestakin, mutta syyttely ei synnytä kuin vasta syytteitä, jolloin itse päämäärä jää sormella osoitteluiden alle.

Maailma on siinä tilanteessa, että kaikkien on luovuttava mukavuuksista ja keksittävä rakentavia ehdotuksia muutoksien viemiseksi läpi. Nämä muutokset ovat sitä paitsi aloitettava heti. Esimerkiksi, kun todetaan yksityisautoilun haitallisuus, niin hallitukset voisivat säätää yksityisauton käyttökieltopäiviä. Näiden ja muiden vastaavanlaisten päätöksien myötä ihmisiä totutettaisiin siihen, mitä puhtaampi eläminen tarkoittaa syyttelyiden sijasta. Maailman suurimmissa kaupungeissa yksityisauton käyttökielto per auto osuisi tietysti harvemmin kuin sellaisissa kaupungeissa, joissa julkinen liikenne on paremmin järjestetty, mutta kaiken tämän tulisi tähdätä yksityisautoilun käytön radikaaliin vähentämiseen. Todellisuudessa todella harvojen ihmisten täytyy käyttää yksityisautoa Suomessa työmatkoillaan.

Olen ihmetellyt sitä, kuinka tavaroita heitetään roskiin, kun niissä on vain yksi pieni osa rikki. Tällaisen vähentämiseksi Euroopan unionin tulisi laatia standardit, jotka määrittäisivät sarjatuotanto-osille standardit. Näin esimerkiksi kaikki tietokoneen kuoret olisivat keskenään yhtenevät, kaikki akut toimisivat kaikissa vastaavissa laitteissa, käyttöjärjestelmien tulisi toimia kaikilla prosessoreilla, ettei tämän epäsopivuuden takia laitteita jäisi laatikoihin tai kulkeutuisi kaatopaikalle. Kuulakynien säiliöt kävisivät kaikkiin kynäkuoriin ja kynien ala- ja yläosat olisivat kierrestandardien vuoksi yhtenevät. Nämä kierrätykset loisivat valtavasti työpaikkoja ja ajan kanssa ei enää välttämättä myytäisi kokonaisia laitteita vaan vain osia, joiden asentamisen uusi ammattikunta toteuttaisi. Kuluttaja ei ostaisikaan laitetta vaan kokonaispalvelun tietynlaiselle tarpeelle. Koska tämä kierrätyksen lisäys vähentäisi valmistajien tuloja, tulisi heille antaa mahdollisuus toteuttaa tämä muutos. Näin tehtaiden sisällä osa työntekijöistä voisi siirtyä kulutuslaitteiden valmistuksesta asennus- ja kierrätystehtäviin.

Loma-matkailua tulisi myös säädellä niin, että yksityisihmiselle asetetaan kilometri- tai päästöraja, jota he eivät saa ylittää tietyn ajan kuluessa. Näiden kilometrien ostaminen toisilta ihmisiltä on myös tehtävä mahdottomaksi, koska muuten kävisi niin, että huono-osaiset myisivät niitä parempiosaisille. Tällaisien rajoituksien tarve tietysti poistuisi, jos kulkuneuvoista tulee saasteettomia. Laitevalmistajien lupauksia vähemmän saastuttavista kulkuneuvoista ei pidä ottaa ilmastonmuutosta hidastavina tekoina. Globaalitoiminta on lähes rikollista, koska se hidastaa ja usein myös tekee tarpeettomaksi paikallisen palveluiden ja tuotteiden valmistamisen sekä osien kierrättämisen.

Vaikka nämä ehdotukset eivät ehkä ole parhaita mahdollisia, ne ovat oikeansuuntaisia. Muutoksien käytäntöön tuominen on ilmastomuutoksen hillinnässä se vaikein askel. Se askel, jota kaikki vihaavat ja torjuessaan käytännön askeleita syyttelevät toisiaan itseään suuremmasta kulutuksesta. Toki tämä ei ole mitään tiedostettua toimintaa, mutta muutoksien edessä tunteet ovat niin pinnassa, että ylilyöntejä tulee. Sitä paitsi hyökkäys on paras puolustus. Nyt maailma on kuitenkin siinä pisteessä, ettei se voi hyökätä vaan vain puolustaa tulevien sukupolvien oikeutta olla olemassa.

Tämä kirjoittelu alkoi siitä, että kirjoitin runon, jossa ihmettelen meitä ihmisiä. Se menee näin

I don’t know, why human beings are so strange.
The world is in its dying bed,
But human beings only invent excuses
Why changes are impossible to realize.
Juveniles accuse adults
And adults say juveniles are dreamers.
Both sides think, that we should not save
The world as those people hurt earth more
Than us.
© Yelling Rosa
2/10 -10

PS Ehkä joku lukijoista ajattelee, että onko tuolla jätkällä varaa puhua noin ja ehdottaa ihmisten elämästä vaikeampaa. Siinä mielessä hän on oikeassa, että kaikkihan me täällä tuhoamme pesäämme. Silti hän tuskin voi väittää, että koska olemme kerran varkaita meidän tulee olla aina varkaita eli kun me kaikenikäiset olemme jo syyllistyneet pesämme vahingoittamiseen, meillä ei ole varaa ehdottaa parannuksia. Älkää olko huolissanne, kyllä minäkin rakastan mukavuuksia ja kärsin niiden menettämisestä, mutta nyt olemme tilanteessa, että asenteiden on muututtava.

More Action Less Talk

I watched the TV report young people against climate change this weekend in Finland. Reporters interviewed some of them, and it revealed that their knowledge was limited. They shifted responsibility to decision-makers. On the other hand, some journalists seemed amused by the energy of the youngsters. Then there was this Swedish environmental activist, Greta Thunberg, who gave a fiery speech at the United Nations Climate Change Conference on 23 September 2019. He openly accused adult people partly with reason, but the accusation is no more than a charge, whereby the goal itself is buried under the finger of the index.

The world is in a position where everyone has to give up comfort and come up with constructive suggestions to bring about change. Moreover, these changes must begin immediately. For example, when detecting the harmfulness of private motoring, governments could adjust the dates for prohibiting private motoring. These and other similar decisions would get people used to what purer living means instead of blaming.  In reality, very few people have to use a private car in Finland for business trips.

I wondered how goods are thrown into the trash when there is only one small broken particle. To reduce this, the European Union should develop standards defining standards for serial production parts. This way, all computer cases would be matched, all batteries would work on all similar devices, operating systems should work on all processors, so this incompatibility would not leave the devices in boxes or landfill. The ballpoint pen cartridges would fit into all pen cases, and the top and bottom of the pens would be standardized for twisted standards. These recyclables would create enormous jobs, and in the future would no longer necessarily sell whole equipment but only parts that a new profession would install. The consumer would not buy the device, but for a particular kind of overall service. As this increase in recycling would reduce manufacturers’ income, they should be allowed to implement this change.

The governments should regulate Holiday tourism by setting a kilometer or emission limit for an individual. Buying these kilometers from other people must also be made impossible. Otherwise the poor would sell them to the better-paid ones. The need for such restrictions would be eliminated if the vehicles became pollution-free. The device manufacturers’ promises of less polluting cars should not be taken as actions to slow down climate change. Global activity is almost criminal because it slows down and often also eliminates local production of services and products and recycling of parts.

While these suggestions may not be the best ones, they are a step in the right direction. Implementing change is the most challenging step in combating climate change. An action that everyone hates and accuses each other of taking more significant steps to combat practical steps. Sure, this is not a conscious activity, but in the face of change, emotions are on the surface so that excesses will come. Besides, an attack is the best defense. Now, however, the world is at the point that it cannot attack but merely defend the right of future generations to exist.

This writing started with a poem that marvels at human beings. It goes like this

I don’t know why human beings are so strange.
The world is in its death bed,
But human beings only invent excuses
Why changes are impossible to realize.
Juveniles accuse adults
And adults say youths are dreamers.
Both sides think that we should not save
The world as those people hurt earth more
Than us.
© Yelling Rosa
2/10 -10

PS Maybe one of the readers is wondering if that guy can afford to suggest more difficult things to people’s lives. He/she is right in the sense that we all are destroying our nest here. Don’t worry, yes, I love amenities and suffer the loss, but now we are in a situation where attitudes have to change.

Oletko sinä valoni–Es tu mi luce-Are You My Light

Oletko sinä valoni (in Finnish)

Oletko sinä tähti,
oletko sinä valoni,
joka ei koskaan sammu,
sillä rakkaus maallinen
kaipaa tulen lämpöä.
© Yelling Rosa
19/9 -19


Music, words and recitation by Yelling Rosa

Es tu mi luce (in Interlingua)

Es tu mi stella,
es tu mi luce,
qui nunquam
extingue
proque human
amor indige
igne.
© Yelling Rosa
19/9 –19

Firing Warmth of Love © Yelling Rosa 2017 (2)

Firing Warmth of love © Yelling Rosa 2017.
(Enlarge by clicking the photo).

Are You My Light (in English)

Are you my star,
Are you my light,
That never extinguishes,
Because of earthly love.
It needs the warmth
Of the fire.
© Yelling Rosa
19/9 -19

PS If you like to watch the video where this poem has English subtitles click this.

Yksin – Alone – Один

Yksin

Istun kahvilassa kirja nokkani alla.
Minä näen kaiken, ja taidan kaiken,
mutta mikään ei paljasta sinua.
Siksikö olen yksin ja allapäin.
© Yelling Rosa
3/9 -19

Yksin © Yelling Rosa 2019
Yksin by © Yelling Rosa

Alone

I am sitting in a cafe with a book in my hand.
I see everything, and I can do everything
But no one taught me to know you.
Perhaps that is why I am crying alone.
© Yelling Rosa
3/9 -19

The unconfessed confusion of the Book-learned

Один

Я сижу в кафе книга в руке.
Я вижу все, я все умею,
А никто же меня не учил знать тебя.
Возможно, поэтому я плачу один.
© Yelling Rosa
3/9 –19

Loppuräjähdys–The Final Bang

Loppuräjähdys

Lipsahti Jumalilta käsistä kokonaisuus,
ja alkoi hajoaminen sekoittaen yhteyden, kodon, rakkauden asua kiinni järjen seinämissä.
Oliot pelkkää ovat vahinkoa kuin karkaava universumi.
Miten veren on todentuminen kaiken aineen tehdessä loppua?
Ennen alkuräjähdystä oleva rukoilee liikkeen kulkevan lähes ääretöntä
ympyrää palaten alkukohtuun koskaan karkaamatta sieltä sillä nyt he tietävät
ei jakautuminen ole uusien henkien synty vaan pois elämästä ja lämmöstä rynnimistä.
© Yelling Rosa
29/10 –17

Music and recitation by Yelling Rosa

10 DNA © Yelling Rosa 2019

The Final Bang

Wholeness slipped from the hands of Gods
And dissolution stirring up the unity of the holiness,
The warmth of dwelling tight against the strong walls of reason.
Those, before the Big Bang, are praying for that motion is a huge circle
Which finally ends up back in the pre-existing womb without running away again
As they know now parting is not the beginning of the new spirits but a departure from
The cordiality of life.
© Yelling Rosa
29/10 –17

PS Enlagre the picture by clicking it
PPS You can look at this performance on the video here.

Laulu enkelten–Angels Sing the Song – Ангел поет песню

Laulu enkelten

Yli vuorten ylisten
kuuluu laulu enkelten.
Sen sydämelläsi
kyllä kuulla voit.
© Yelling Rosa
19/8 – 19

Angels sing the song

Through the mountains
Angels sing the song
Which you hear
With your heart.
© Yelling Rosa
19/8 – 19

Carmen 19.8.19

Ангел поет песню

Через горы
Ангел поет песню
которую ты слышишь
С твоим сердцем.
© Yelling Rosa
19/8 – 19

PS Enlagre the picture by clicking it

Kun maailma sulle sovi ei – When The World Doesn’t Fit You

Kun maailma sulle sovi ei

Kun maailma sulle sovi ei,
tehdä mitään sä et voi.
Koska valtava se on,
paini kanssa itsesi.
© Yelling Rosa
12/8 -19

The Trinity 03 © Yelling Rosa

When The World Doesn’t Fit You

When the world doesn’t fit you
Nothing much you can do.
Because the ball huge it is
just face yourself.
© Yelling Rosa
12/8 –19

The Trinity 04 © Yelling Rosa

När världen passar inte dig (in Swedish)

När världen passar inte dig
det finns ingenting att göra.
Eftersom bollen är enorm,
möta bara dig själv.
© Yelling Rosa
12/8 -19

Älä avaa oveasi–Non aperi tu porta–Don’t Open Your Door

Älä avaa oveasi (in Finnish)

Älä avaa oveasi sille,
joka sitä ei lähtiessään
sulje.
© Yelling Rosa
20/6 –19

Music and recitation by Yelling Rosa


Non aperi tu porta (in Interlingua)

Non aperi tu porta
a illes qui non lo claude
lassante tu casa.
© Yelling Rosa
20/6 –19

Music Yelling Rosa and recitation by Marcus Scriptor


Don’t Open Your Door (in English)

Don’t open your door to
Them who don’t close it
When they leave
the house.
© Yelling Rosa
20/6 –19


The Sun is smiling between the leaves

07 Lehvistö 24.6.19 © Yelling Rosa 02

The sun loves all living beings.

Loputon yksinäisyys-The Endless Loneliness

02 Orpo E10 SG02 Final

Loputon yksinäisyys

Loputon yksinäisyys
on kiinni kyljessä
ystävän.
© Yelling Rosa
3/6 –19

The Endless Loneliness

The Endless loneliness
is in the spine of the nearest
friend.
© Yelling Rosa
3/6 –19

Sol lucet in caelo by © Yelling Rosa

Sol lucet in caelo

Sol lucet in caelo sub arbore autem umbra.
Ibi sedeo atque deliciae meae reminiscor.
Ea mihi perfecta est sicut nasus in faciem meam.
© Yelling Rosa
9/6 –19

The Sun Is Shining In The Sky

The sun is shining in the sky but the shade under a tree.
I am sitting there, and thinking of my darling.
She is perfect for me like a nose on my face.
© Yelling Rosa
9/6 –19

Like an Orphan Bird–Как сиротская птица–Kuin orpo lintu

Твоя душа поёт
как сиротская птица
в красивой березе.
Оставление
бьет твоё
лицо.
© Yelling Rosa
3/6 –19

Like an orphan bird

Your soul is singing
Like an orphan bird
In a beautiful birch.
An abandonment
Beats Your face.
© Yelling Rosa
3/6 –19

Hahmo 13.5.19 E007a

Kuin orpo lintu

Sinun sielusi laulaa
kuin pieni orpo lintu
kauniissa koivikossa.
Erillä olevaisuus
pieksee kasvojasi.
© Yelling Rosa
3/6 -19

PS If you want to enlarge the picture, please click it with the mouse cursor.

Kuoleman vaunut–Le slitta del morte–The Sled of Death

Minun kyyneleeni juoksevat
kuin hengästynyt virta joessa.
Vielä kaatui kuoleman kelkka
mutkassa ja minut sinkosi
tykinkuulana taivaalle.
Perääni hihkaista ehti:
”Jos on elämä sinua
potkinut minua
älä syytä.”
© Yelling Rosa
27/5 –19

Kun ei anna logiikan syödä sanomaa, usein yllättyy. Kuta kuinkin tällaisena tämä siemen tuli mieleni multaan ja minulla oli kova tarve muokata siitä selkosanoma. Onneksi en tehnyt, sillä nyt pian vuorokauden jälkeen lukiessani värssyn huomaan siinä olevan selvä ja looginen juoni. Itsemurha ei onnistunut ja kuolema on loukkaantunut, koska kokee tulleensa hyväksi käytetyksi. Sinä luovana lukijana voit löytää siitä aivan toisenlaisen kytkennän. Se abstraktissa runoudessa niin kuin kuvataiteessa on plussaa, että teoksella on aina henkilökohtainen suhde katsojaan, eikä ole olemassa yhtä oikeaa tapaa kertoa, mistä on kysymys.

Le slitta del morte

Mi lacrimas curre
como un curso de aqua in le fluvio.
Ancora un vice cadeva le slitta
del morte in le curva e
lanceava me in le vita.
Illo post me critava:
Non me blasma,
si le destino ha
calcate te.
© Yelling Rosa
27/5 –19


In Interlingua, the story is the same as in a Finnish version but I express it more abruptly, almost in a rude way. Luckily,  I didn’t start to explain this verse though I didn’t immediately get its logic. Next day it was clear to me. Death is angry because it has been exploited.  A human didn’t endure life. Of course, this is only my view. You might invent something else.

Interlingua

English

Finnish

Mi lacrimas

My tears

kyyneleeni

Curre

run

juoksevat

Como

like

kuin

un curso de aqua

like a stream

kuin virta

in le fluvio

in the river

joessa

Ancora un vice

Once more

Vielä kerran

cadeva

fell down

kaatui

le slitta del morte

the sled of death

kuoleman kelkka

in le curva

in the curve

mutkassa

e

and

ja

lanceava

launched

sinkosi

me

me

minut

in le vita

(back) in life

takaisin elämään

Illo

It

se

post me

after me

perääni

critava

yelled

hihkaisi

Non me blasma

Don’t blame me

Älä minua syytä

Si le destino

If the destiny

Jos kohtalo

ha calcite te

have trampled you (down)

on sinut (maahan) tallonut.

You can read this verse in English here.

I updated Yelling Rosa Poetry Page

I updated today (17.5.19) Yelling Rosa Poetry Page where you can read my poems in English in one place. You can get there by clicking this. Below you see the picture of the page.

Yelling Rosa Poetry Updated 17.5.19

You can listen to a poem when you see the player like here below “What the Fuck” poem.

You’re warmly welcome

Yelling Rosa Signature

Yelling Rosa Poetry Updated 17.5.19 02