Tappoiko SOV -perussanajärjestys latinan kielen

Tulin ajatelleeksi tätä kielten perussanajärjestystä, koska latinan kielen SOV -perussanajärjestys tuntuu nykyaikana kovin arkaaiselta. Tämän vuoksi minulla on ollut MUTU -tuntuma siitä, että se on ollut yhtenä syynä latinan kielen pirstoutumiselle melko lyhyessä ajassa lukuisiin alueellisiin murteisiin, joista sittemmin hyvin lyhyessä ajassa kehittyi romaaniset kielet. Luontevinta olisi ajatella, että ensin tuli SOV -perussanajärjestys ja vasta sen jälkeen nykykielistä tuttu SVO eli Subjekti-verbi-objekti-järjestys. Tämän artikkelin yhteydessä minulla ei ole mahdollisuutta selvittää asiaa perin pohjin, mutta esimerkiksi klassinen kreikka vuodesta 900 vuoteen 600 ennen ajanlaskumme alkua käytti SVO -perussanajärjestystä, kun taas latinan kieli alkoi olla yleinen Länsi-Euroopan alueella vasta puunilaissotien jälkeen. Lisäksi monissa latinan kielisissä teksteissä eri aikakausilta on viitteitä, että siellä käytettiin myös nykyaikana vallalla olevaa perussanajärjestystä:

Roomalainen näytelmäkirjailija Plautus (254-184 eaa.) sanoo näytelmässään Persa (625), että Nomen est omen eli käyttää verbiä ennen objektia. Matteus 5:14 kertoo: Vos estis lux mundi, non potest civitas ascondi … Te olette maailman valo, ei voisi kaupunkia piilottaa … Tietysti klassisen latinan kannattajat ei hyväksy raamatun lauseita esimerkkeinä, kun ne on kirjoitettu latinan kielen kultakauden jälkeen. Siksi, voi Vergilius (70-19 eaa.), sinua, kun toteat Aeneis (6,727): Mens agitat molem. Henki liikuttaa ainetta. Jo näin suppean materialian pohjalta voi olettaa, että klassisen latinan käyttäjien lauseen sanajärjestys vaihteli heidän kirjoituksissaan puhumattakaan vapaasta perhe- ja ystäväpiirissä käytetystä kielestä. Kansan parissa oli varmasti käytössä enemmän nykykielten käyttämä lauseenmuodostus.

En tiedä, onko sitä tutkittu, kuinka paljon tuo ylevä ja korkealentoinen klassisen latinan käyttö on vaikuttanut siihen, että prepositiot ovat vähitellen korvanneet sijamuodot ja artikkelit ovat tulleet täyttämään sijamuodoista luopumisesta aiheutuvaa epätarkkuutta. Ehkä klassista latinaan ei koskaan ole käytetty niin laajasti kuin sen kannattajat kirjoittavat. Tämän aiheen kohdalla ei kenelläkään ole juuri todistusaineistoa. Silti lopputulos on olemassa eli se, että yhden eurooppalaisen valtakielen asemasta meillä on lukuisia romaanisia kieliä ja englannin kieli, jossa latinalaisten sanojen osuus on kymmeniä prosentteja, kun sen pohjarakenne on germaaninen eli melkoinen hybridi, jotta kansat kautta maailman koettavat takoa kalloihinsa.

Kun latinan kieltä käytetään nykykielten suosiman SVO -systeemillä sen ymmärtäminen ei ole kovin vaikeaa. SOV -systeemi vaatisi ainakin loogisen ajattelun kohdentamista, sillä mehän ajattelemme samanaikaisesti sitä, miten ja mitä. Kun antiikin nerot hyppäsivät suoraan lopputulokseen, mikä olisi varmasti nykyaikanakin joskus viisasta. Näin perustavaa laatua olevan erilaisuuden oppiminen vie paljon kauemmin aikaa kuin pelkkä kielen oppiminen. Lisäksi motivaation löytymisessä on haastetta, koska tätä uutta tekniikkaa ei voi juuri käyttää kuin Tähtien sodan Mestari Yoda.

Lopuksi muutama latinan kielinen sanonta kolmella kielellä

Latina Interlingua Suomi
Vita est tempus optimum hominis. Anonymus Le vita es le tempore optime del homine. Elämä on ihmisen parasta aikaa. Tuntematon

Historia magistra vitae. Cicero

Le historia es le maestro del vita.

Historia on elämän opettaja. Cicero.

Nomen est omen. Plautus

Le nomine es le augurio.
Con assistentia de Marcus Scriptor

Nimi on enne. Plautus
Master Yoda
Tämä kuva on tehty vuonna 2012 ilmaisohjelmalla, joka lisäsi käyttäjän kasvot eri tarinoiden sankareille. Näyttää olevan Yodalla, vaikka on minua vanhempi, siloisemmat posket. Yritin löytää netistä, onko näiden kuvien julkiselle käytölle rajoituksia. En löytänyt vastausta. Jos on, niin otetaan kuva pois.
Mainokset

Rakkauteni

Rakkauteni

Avaruus hymyilee minulle.
Sen mielestä olen mukava.
Ilo Jumalan on rakkauteni.
© Yelling Rosa
2/2018

Words, Music, Recitation and Instruments by Yelling Rosa

Моя любовь

Космос улыбается мне.
Он думает, что я хороший.
Радость Бога – моя любовь.
© Yelling Rosa
2/2018

Mi affection

Le cosmo me surride.
Illo pensa: io es gentil.
Le gaudio de Deo
Es mi affection.
© Yelling Rosa
2/2018

Yelling Rosan blogille 500 tykkäys

Tämä blogi sai eilen 5.12.2017 500 tykkäyksensä. Kiitos kaikille tykkääjille. Tämä antaa voimia jatkaa tämän blogin kanssa myös vuonna 2018.

likeable-blog-500-2x

This blog has been liked 500 times. Thank you for liking it.

Hyvää loppuviikkoa lukijoilleni
Nice week to all my readers
Yelling Rosa Signature 02

Le Phantasia

Le phantasia,
que non vola,
porta mi vita.
© Yelling Rosa
1990

Interlingua Suomi
Le määrätty artikkeli
phantasia unelma, fantasia, fantasian voima
que joka
non ei
volar lennä
porta kantaa,  viedä, kuljettaa; pitää, kuljettaa mukanaan
mi minun
vita elämä

Kannaksen kansan kuolema

Vuoret nousevat

Vuoret nousevat,
kun nostan niskani
ja peittävät kansani
kärsimyksen ja sukupuuton.
Pian on kulunut 100 vuotta
valtiomme menetyksestä,
mutta vieläkään siitä
ei saa puhua.
Ja kuka enää
kuulisi?
Pientilallinenko,
joka päätyi Volvon
tehtaille suomalaisen
köyhän kanssa,
sukuni,
joka makaa haudassa
rikkaan kielensä kanssa.

Vuorten suojassa
muistelen Karjalan
kunnaita ja laaksoja
ja unohdan Suomen
päättäjien huolen
kaikista muista
pakolaisista
kuin meistä.
Miksi miettisin?
Me emme koskaan
ole olleet Suomen
täysivaltaisia kansalaisia.
Olemme saaneet asua
täällä, kunhan
emme puhu
Karjalasta
toisin kuin
ulkomaalaiset,
joiden oikeudesta
omaan kulttuuriin
saarnataan kaikkialla,
ja jotka eivät tähän
ryhdy ovat rasisteja.

Vuorten suojassa
en mieti, etteivät olleet
rasisteja ne, jotka meitä
kutsuivat ryssiksi tai
sanoivat likaisiksi
ja vastuuntunnottomiksi.
Meidät on pakkosopeutettu
niin kuin maamme
pakkoluovutettu.
Lähes puoli miljoonaa
ihmistä ja heidän
jälkeläisensä
uhrattiin suomalaisuuden
alttarille niin hyvin,
ettei kukaan huomannut
mitään erikoista
tapahtuneen.
Oli epäisänmaallista
puhua Karjalasta,
kun se saattoi vaarantaa
Suomen itsenäisyyden.

Vuorten suojassa minä
nukun pois eikä siitä
kukaan mitään tiedä.
En aina edes itse.
© Yelling Rosa
17/10 –17

viipuri-8
Viipurin pyöreä torni 1960 –luvulla

viipuri-9
Sukulaisia jälkeläisineen synnyinkaupungissaan. Viipuri, 1960 –luku

terijoki-4
Sukulaisten huvila Terijoella. 1960-luku

Icons 2017 © Yelling Rosa
Их церковные службы также странны

Jälkisanat

Tämä runo kertoo karjalan heimon sukupuuttoon vaikenemisesta, eikä syytä mitään kansanryhmää. Sotien jälkeen ei saanut ärsyttää Neuvostoliittoa puhumalla Karjalasta. Nyt ei saa ärsyttää Eurooppaa omaamalla sen linjasta poikkeava käsitys siitä, mitä järkevä suhtautuminen migraatioon on. Sodan jälkeen syyteltiin karjalaisia epäisänmaallisuudesta, kun he puhuivat kannaksen palautuksesta. Nyt suomalaisia syytetään rasisteiksi, kun he vain ovat ymmällään. Päättäjäthän haluavat Suomesta monikulttuurisen mieluummin kuin hoitavat oman kansansa köyhien ja työttömien asiat järjestykseen. Media-aivopesukoneisto höystää sitten migraatiokeskustelua yksiä syyttämällä ja toisia kehumalla, kun he ovat niin epäitsekkäitä, että haluavat auttaa toisia.

Koko tämän poliitikkojen johtaman aivopesutoiminnan todellinen tavoite on saada ihmiset toisiaan vastaan. Kun ihmiset syyttelevät toisiaan ja jakavat itsensä hyviin ja pahoihin, he eivät hoksaa, mitä todella tapahtuu. Maailma muutetaan radikaalilla tavalla, mikä ei voi olla ihmiskunnalle hyväksi. Jos maailmassa saa elää vain ahneet egoistit, se ei ole ihmisten paikka. Valtaosa ihmisistä, kun laumaeläimiä olemme, ajattelee myös lajitoveriaan. Kenellekään ei ole vierasta se, että kaveriaan autettuaan nukkuu yönsä oudon hyvin. Toisen auttaminen on myös viisasta, sillä koskaan ei tiedä, milloin on itse avuntarvitsija. Runollani toivon ihmisten näkevän, kuinka suhteettomasti heitä talutetaan. Se kysyy myös sitä: eikö koskaan ole se hetki, jolloin rakastetaan Suomen kansaan.

Jos ja kun suomalaisten työttömien asiat todella haluttaisiin ratkaista, maahanmuuttajien jutut asettuisivat itsestään samoissa talkoissa. Tätä kun ei haluta, syytellään Suomen kansaa, ja annetaan maahanmuuttajille marttyyrien asema. Jos maahanmuuttajat tietäisivät Suomen kansan vuosisataiset kärsimykset, jotka monien osalla ovat tätä päivää, he tuntisivat suurta tarvetta olla osa tätä kärsimystä rakentamassa ihmisen maata, eikä vain vaatimassa palveluja itselleen. Eikö tosiasioiden kertominen tänne tuleville olisi parasta yhteiskuntaan sopeuttamista?

Saas nähdä, kuinka moni aivopesty poloinen näkee runoni ja saatesanani ”rasistiseksi”. Tällaisen pelkääminen osoittaa sen, kuinka ihmiset ovat poliitikkojen ja median muovailuvahaa. S. I. Hayakawa toteaa kirjassaan Ajattelun ja toiminnan kieli, Otava 1971, että poliitikot käyttävät Kaksivaihteista suuntautumista. Tällä strategialla on nyansseja. Sen ydin on kuitenkin se, että asiat esitetään tavalla, joka edellyttää kyllä tai ei -vastauksia. Näillä kuulijoita ja kannattajia sitten manipuloimaan noudattamaan puolueen linjaa. Jos sanot kyllä väärässä kohtaan, et kuulu meihin. Seurauksena vastaaja osaa vastata oikein, jos haluaa porukkaan. Historia tuntee tämän strategian eriasteisia käyttäjiä, joista Adolf Hitleriä pidetään ehdottomimpana. ”Virallinen kansallissosialistinen suuntaus ei koskaan sallinut lieventää sitä kaksivaiheista vakaumusta, että mikään ei ole kyllin hyvää ”hyvälle” eikä mikään kyllin pahaa ”pahalle” ja että välialuetta ei ole. Joka ei ole meidän puolellamme, on meitä vastaan, sivu 226”. Suomessa tuo rasisti – syytöksen käyttäminen on täydellinen esimerkki Kaksivaiheisesta suuntautumisesta.

Kaikkea hyvää maailman ihmisille, jotka ovat tämän maailman epäinhimillisiksi saattamisen maksumiehiä, eli syyllistettyinä. Siunausta minun heimoni jäsenille, joista suuri osa jo makaa mullan alla niin kuin tämänkin päivän pakolaisille. Epäinhimillisen politiikan ja rahan keskittymisen harvoille johdosta maailmassa on pakolaisia, eikä siksi että suomalaisilla on aivot, joilla he tekevät asioista johtopäätöksiä. Voimia maailman ihmisille, että ottavat järjen kouraan ja lopettavat kuuntelemasta niitä, joiden teot tuottavat pahaa. Ei ole mitään tarkoitusta, joka pyhittäisi epäinhimillisyyden.

YouTube -videoni

Olen ladannut YouTubeen 22 omaa videota, ks. taulukkoa alla.

Kappale Nimi Esittely Ladattu
01. Postrahavaita -jutturunoja osa 2 Siirry 23.1.2012
02. Postrahavaita -jutturunoja osa 3 Siirry 9.3.2012
03. Taustakuvan teko Gimpillä Siirry 20.4.2012
04. Oman viestin lisääminen korttipohjaan Gimpillä Siirry 27.5.2012
05. Suprusuu-balladi, musiikkiesitys Ei esittelyä 1.8.2012
06. Viestin lisääminen isänpäiväkorttiin PhotoScapella Ei esittelyä 1.9.2012
07. Neljä korttia arkille Photoscapessa Siirry 4.12.2012
08. Kortit -esittelyvideo Siirry 2.1.2013
09. Huuliharppuvideo Siirry 15.3.2013
10. Läpi näiden vuosien Siirry 23.4.2013
11. Ystävä voisitko kasvoni pyyhkiä Siirry 21.6.2013
12. Xmas Card Video in English Read more 4.12.2013
13. Hover, Hover Ladybug Read more 6.4.2014
14. Need in Concrete Read more 21.11.2014
15. Happy Valentine’s Day Fanfare Read more 6.2.2015
16. Vanhan miehen monologi Siirry 4.4.2015
17. Playing Shepherd Read more 1.7.2015
18. Runokirjan taitto, video 01 Siirry 30.9.2015
19. Runokirjan taitto, video 02 Siirry 1.10.2015
20. Paola legit linguam latinam Read more 21.10.2015
21. Ruusu laaksossa Read more 27.4.2016
22. Sinsy Read more 5.9.2017

Alla olevasta taulukosta näet, että Huuliharppu –video on ollut suosituin. Toiseksi suosituimpana on video, joka kertoo taustakuvan teosta kotisivulle Gimp –kuvankäsittelyohjelmalla. Kolmanneksi ja neljänneksi eniten katsotuilla videoilla Postrahavaita –jutturunoja, osat 2 – 3, kuulet otteita kolmannelta runokokoelmaltani Postrahavasta, jonka voit tilata osoitteesta: http://www.lulu.com/shop/yelling-rosa/postrahavasta/ebook/product-22427845.html.

Yhteensä videoita on katsottu 30.140 kertaa.

Videoiden katselut 26.9.17

Tervetuloa katsomaan videoitani.

Gratias tibi © Yelling Rosa 2017 
Kiitän tällä kortilla videotani katselleita koko sydämestä.
Kortti on ilmainen yksityisessä käytössä.

Gratias tibi (c) Yelling Rosa No Text
Sama ilman viestiä. Oman tekstin lisääminen käy esimerkiksi ilmaisella PhotoScape –kuvankäsittelyohjelmalla.
Video oman tekstin lisäämisestä korttipohjaan: https://www.youtube.com/watch?v=I9MWCEECxIc